Bizi Takip Edin   Google Plus  Facebook  Twitter 

Türkiye Isı Yalıtım Haritası(10/06/2012)

Türkiye Isı Yalıtım Haritası

BÖLGELERE GÖRE  U DEĞERİNİN HESAPLANMASI VE

MANTO PLATE(HAZIR ISI YALITIM SIVASI) UYGULANAN BİNALARDA U DEĞERİ HESAPLARI:

 

      Bölgelere göre U değerini hesaplamak için öncelikle şunu göz önünde bulundurmamız gerekir ki yapılarda kullanılan her malzemenin kendine has bir yalıtım değeri yani Lamda Değeri vardır. Dolayısıyla U Değerini hesaplarken kullanılan malzemelerin kalınlıklarını ve Isı İletkenlik Değerlerini bilmemiz gerekmektedir. U Değeri hesaplamalarında ancak bu değerleri hesaplamalara

dahil edersek en doğru sonuca ulaşabiliriz.

 

     Yapacağımız hesaplamada önce Isıl Direnç Değerini (R) buluruz:

Isıl Direnç Değerini (R) hesaplarken Yapıda Kullanılan Yalıtım Malzemesi’nin Kalınlığını, Duvar Elemanın Kalınlığını, İç Cephede Kullanılan Sıvanın Kalınlığını ve varsa yapıda kullanılan diğer malzemelerin de her birinin kendi kalınlığını yine kendi Isı İletkenlik Değerlerine (Lamda) bölerek çıkan sonuçları toplarız. Bu işleme İç Ve Dış Cephenin Hava Katsayısı olan 0.17 değerini de ekleyerek Isıl Direnç Değerine (R) ulaşırız.

 

 

R (Isıl Direnç Değeri) Hesap Tablosu:

 

         Yalıtım Malz.    Duvar Elemanı    İç Cephe Sıvası    Varsa Diğer Malzemelerin

         Kalınlığı              Kalınlığı               Kalınlığı            Her Birinin Kendi Kalınlıkları

R = Hava Katsayı Değ. 0.17 +  ----------------- +  -------------------- +  -------------------- +   -------

         Isı İlet. Değ.       Isı İlet. Değ.         Isı İlet. Değ.    Her Birinin Kendi Isı İlet.değeri

 

 

 

U Değeri Hesabı:

                  1

U Değeri    =   -----------------------------             
                         Isıl Direnç Değeri (R)

 

 

 

Bölgelerine Göre Tavsiye Edilen Toplam Isı Geçiş Katsayıları:
U (k) W/m2K

 

  İklim Bölgesi

 I. Bölge 

 II. Bölge 

 III. Bölge 

IV. Bölge  

 U (k) W/m2K

 0.70

 0.60

 0.50

 0.40

 

 

 

 

Buna Göre MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) Kullanarak U Değeri Hesaplamaları:

 

1-   25 cmKalınlığındaki GAZBETON İçin:

ÖRNEK 1A :25 cm kalınlığındaki Gazbeton’a  dışardan 1cm kalınlığında
MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) ve üzerine 2 mm İZO PLATE
(İnce Sıva Harcı) uygulandığında, iç cephede ise 2 cm kalınlığında Alçı sıvası
(Perlit Katkılı veya normal Alçı) uygulandığında hesaplama şu şekilde yapılır.

 

    

                      İzo Plate         Manto Plate      Gazbeton       Perlit Katkılı Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,25                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,11                  0,16

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  2,273 +  0,125

 

R (Isıl Direnç) = 2,779 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,359   W    

       2,779                      m2 K

 

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. 2. 3. ve 4. bölgelerde uygulanabilir.

 

ÖRNEK 1B :Aynı Hesaplamayı İç Cephede Normal Alçı kullanıldığını
kabul  ederek yaparsak.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Gazbeton       Normal Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,25                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,11                  0,24

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  2,273 +  0,083

 

R (Isıl Direnç) = 2,737 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,365   W

       2,737                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1.2.3. ve 4. bölgelerde uygulanabilir.

2-20 cmKalınlığındaki GAZBETON İçin:

 

ÖRNEK 2A :20 cm kalınlığındaki Gazbeton’a  dışardan 1cm kalınlığında
 MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) ve üzerine 2 mm İZO PLATE
 (İnce Sıva Harcı) uygulandığında, iç cephede ise 2 cm kalınlığında Alçı sıvası
 (Perlit Katkılı veya normal Alçı) uygulandığında hesaplama şu şekilde yapılır.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Gazbeton       Perlit Katkılı Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,20                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,11                  0,16

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,818 +  0,125

 

R (Isıl Direnç) = 2,324 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,43   W    

       2,324                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. 2. ve 3.  bölgelerde uygulanabilir.

 

 

ÖRNEK 2B :Aynı Hesaplamayı İç Cephede Normal Alçı kullanıldığını
kabul  ederek yaparsak.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Gazbeton       Normal Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,20                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,11                  0,24

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,818 +  0,083

 

R (Isıl Direnç) = 2,282 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,438   W

       2,282                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. 2. ve 3.  bölgelerde uygulanabilir.

 

 

 

 

 

3-15 cmKalınlığındaki GAZBETON İçin:

 

 ÖRNEK 3A : 15 cm kalınlığındaki Gazbeton’a  dışardan 1cm kalınlığında
 MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) ve üzerine 2 mm İZO PLATE
 (İnce Sıva Harcı) uygulandığında, iç cephede ise 2 cm kalınlığında Alçı sıvası  
 (Perlit Katkılı veya normal Alçı) uygulandığında hesaplama şu şekilde yapılır.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Gazbeton       Perlit Katkılı Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,15                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,11                  0,16

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,363 +  0,125

 

R (Isıl Direnç) = 1,869 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,535   W    

       1,869                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1.ve 2. bölgelerde uygulanabilir.

 

 

ÖRNEK 3B :Aynı Hesaplamayı İç Cephede Normal Alçı kullanıldığını

kabul  ederek yaparsak.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Gazbeton       Normal Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,15                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,11                  0,24

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,363 +  0,083

 

R (Isıl Direnç) = 1,827 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,547   W

       1,827                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1.ve 2. bölgelerde uygulanabilir.

 

 

 

 

4-25 cmKalınlığındaki BİMS BLOK İçin:

 

ÖRNEK 4A :25 cm kalınlığındaki Bims Blok’a  dışardan 1cm kalınlığında
MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) ve üzerine 2 mm İZO PLATE
(İnce Sıva Harcı) uygulandığında, iç cephede ise 2 cm kalınlığında Alçı sıvası   (Perlit Katkılı veya normal Alçı) uygulandığında hesaplama şu şekilde yapılır.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Bims Blok       Perlit Katkılı Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,25                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,13                  0,16

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,923 +  0,125

 

R (Isıl Direnç) = 2,429 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,411   W    

       2,429                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. 2. ve 3. bölgelerde uygulanabilir.

 

 

   ÖRNEK 4B :Aynı Hesaplamayı İç Cephede Normal Alçı kullanıldığını
    kabul  ederek yaparsak.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Bims Blok        Normal Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,25                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,13                  0,24

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,923 +  0,083

 

R (Isıl Direnç) = 2,387 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,418   W

       2,387                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. 2. ve 3.   bölgelerde uygulanabilir.

 

 

 

5-20 cmKalınlığındaki BİMS BLOK İçin:

 

ÖRNEK 5A :20 cm kalınlığındaki Bims Blok’a  dışardan 1cm kalınlığında
MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) ve üzerine 2 mm İZO PLATE
(İnce Sıva Harcı) uygulandığında, iç cephede ise 2 cm kalınlığında Alçı sıvası
(Perlit Katkılı veya normal Alçı) uygulandığında hesaplama şu şekilde yapılır.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate       Bims Blok       Perlit Katkılı Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,20                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,13                  0,16

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,538 +  0,125

 

R (Isıl Direnç) = 2,044 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,489   W    

       2,044                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. 2. ve 3. bölgelerde uygulanabilir.

 

 

ÖRNEK 5B :Aynı Hesaplamayı İç Cephede Normal Alçı kullanıldığını

kabul  ederek yaparsak.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Bims Blok        Normal Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,20                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,13                  0,24

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,538 +  0,083

 

R (Isıl Direnç) = 2,002 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,499   W

       2,002                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. 2. ve 3. bölgelerde uygulanabilir.

 

 

 

 

6-15 cmKalınlığındaki BİMS BLOK İçin:

 

ÖRNEK 6A :15 cm kalınlığındaki Bims Blok’a  dışardan 1cm kalınlığında
MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) ve üzerine 2 mm İZO PLATE
(İnce Sıva Harcı) uygulandığında, iç cephede ise 2 cm kalınlığında Alçı sıvası
(Perlit Katkılı veya normal Alçı) uygulandığında hesaplama şu şekilde yapılır.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Bims Blok       Perlit Katkılı Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,15                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,13                  0,16

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,153 +  0,125

 

R (Isıl Direnç) = 1,659 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,602   W    

       1,659                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. ve 2. bölgelerde uygulanabilir.

 

 

ÖRNEK 6B :Aynı Hesaplamayı İç Cephede Normal Alçı kullanıldığını

kabul  ederek yaparsak.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      Bims Blok        Normal Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,15                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,13                  0,24

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,153 +  0,083

 

R (Isıl Direnç) = 1,617 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,618   W

       1,617                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1.  bölgelerde uygulanabilir.

 

 

 

 

 

7-25cm kalınlığındaki İZO TUĞLA İçin:

 

ÖRNEK 7A :25 cm kalınlığındaki İzo Tuğlaya  dışardan 1cm kalınlığında
MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) ve üzerine 2 mm İZO PLATE
(İnce Sıva Harcı) uygulandığında, iç cephede ise 2 cm kalınlığında Alçı sıvası
(Perlit Katkılı veya normal Alçı) uygulandığında hesaplama şu şekilde yapılır.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      İzo Tuğla       Perlit Katkılı Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,25                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,21                  0,16

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,190 +  0,125

 

R (Isıl Direnç) = 1,696 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,589   W_    

       1,696                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. ve 2. bölgelerde uygulanabilir.

 

 

ÖRNEK 7B :Aynı Hesaplamayı İç Cephede Normal Alçı kullanıldığını

kabul  ederek yaparsak.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      İzo Tuğla         Normal Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,25                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,21                  0,24

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  1,190 +  0,083

 

R (Isıl Direnç) = 1,654 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,604   W

       1,654                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. ve 2.  bölgelerde uygulanabilir.

 

 

 

8-20cm kalınlığındaki İZO TUĞLA İçin:

 

ÖRNEK 8A :25 cm kalınlığındaki İzo Tuğlaya  dışardan 1cm kalınlığında
MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) ve üzerine 2 mm İZO PLATE
(İnce Sıva Harcı) uygulandığında, iç cephede ise 2 cm kalınlığında Alçı sıvası
(Perlit Katkılı veya normal Alçı) uygulandığında hesaplama şu şekilde yapılır.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      İzo Tuğla       Perlit Katkılı Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,20                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,21                  0,16

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  0,952 +  0,125

 

R (Isıl Direnç) = 1,458 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,685   W    

       1,458                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. bölgede uygulanabilir.

 

 

ÖRNEK 8B :Aynı Hesaplamayı İç Cephede Normal Alçı kullanıldığını

kabul  ederek yaparsak.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate      İzo Tuğla         Normal Alçı

 

                         0,002                0,01                  0,20                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,21                  0,24

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,20 +  0,952 +  0,083

 

R (Isıl Direnç) = 1,416 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,706   W

       1,416                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. bölgede uygulanabilir.

 

 

 

 

9-32cm kalınlığındaki Beton Aksam İçin:

 

ÖRNEK 9A :32 cm kalınlığındaki Betona  dışardan 2cm kalınlığında
MANTO PLATE (Hazır Isı Yalıtım Sıvası) ve üzerine 2 mm İZO PLATE
(İnce Sıva Harcı) uygulandığında, iç cephede ise 2 cm kalınlığında Alçı sıvası
(Perlit Katkılı veya normal Alçı) uygulandığında hesaplama şu şekilde yapılır.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate         Beton         Perlit Katkılı Alçı

 

                         0,002                0,02                  0,32                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,28                  0,16

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,40 +  1,142 +  0,125

 

R (Isıl Direnç) = 1,848 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,541   W    

       1,848                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. ve  2.  bölgede uygulanabilir.

 

 

ÖRNEK 9B :Aynı Hesaplamayı İç Cephede Normal Alçı kullanıldığını

kabul  ederek yaparsak.

 

 

                      İzo Plate         Manto Plate          Beton          Normal Alçı

 

                         0,002                0,02                  0,32                  0,02

R =  0.17 +    --------------  +   ---------------   +    ------------    +    -----------

                         0,18                  0,050                0,28                  0,24

 

R = 0.17 +  0,011 +  0,40 +  1,142 +  0,083

 

R (Isıl Direnç) = 1,806 m2K

                                       W

         1

U = --------     U = 0,553   W

       1,806                      m2 K

 

SONUÇ: Bu hesaplamaya göre 1. ve 2. bölgede uygulanabilir.

Haberi Paylaş :
0 Defa Okundu.

Bizden Haberler

Basında Çıkan Haberler

Yalıtım hesaplamalarında kullanılan U duvar...
Altında fırın olan binaların yalıtımlarının...
Bizi Google+ üzerinde bulun http://www.csb.gov.tr http://www.bep.gov.tr
Isı Yalıtımı Mantolama Su yalıtımı Ses Yalıtımı Dış cephe Mantolama 2013 Tüm Hakkı Saklıdır.
Müşteri Hizmetleri
0 216 505 37 53
Ekonomi ve İş Dünyası